История

“Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД е разкрита през юли 1952 г. като Околийска болница – Пловдив на базата на кооперация “Здравна самопомощ” и ІІ-ра градска болница, която както е известно до 31.12.1951 г. изпълнява роля на скарлатинозна. По тази именно причина животът и дейността на Околийската болница започва още от 01.01.1952 г., като приема от ІІ-ра градска болница /инфекциозна/, както имуществото, така и лежащо болните. (Ист.спр.: Инв.оп.1)

Първоначално Околийска болница – Пловдив е разположена в сградата на Ефория Зограф на ул. “Райко Даскалов” – 73, така нареченото “Попско здание” построено през 1926 г., където осъществява своята дейност до престационирането си през 1984 г. в нова сграда. (Стоянова, З.1987)

д-р Георги Иванчев

Първият главен лекар е д-р Георги Иванчев – акушер-гинеколог, пред който е поставена отговорната задача да създаде здравно заведение, което да обедини лечебната и методична помощ с участъковите лекари на село. Д-р Борислав Танев – началник отдел “Народно здраве” към Околийски народен съвет, от своя страна държи да свърже новото лечебно заведение с хората, които създават медицинското обслужване в селата от района на болницата. Околийска болница обслужва населението на север от р. Марица без град Пловдив. В първите години тук работят д-р Георги Иванчев – главен лекар, д-р Михаил Паскалев – зам.главен лекар, д-р Иван Цончев – зав. Вътрешно отделение, д-р Стефан Стайчев – зав. Хирургично отделение, д-р Любомир Алексиев – зав. Детско отделение, д-р Зора Стоянова – ординатор вътрешно отделение, д-р Евгения Лютикова – ординатор вътрешно отделение, д-р Асен Мартинов – ординатор вътрешно отделение, д-р Иван Чомаков – ординатор хирургично отделение, д-р Йордан Иванов – ординатор хирургично отделение, д-р Петър Матакиев – ординатор хирургично отделение, д-р Екатерина Танева – ординатор детско отделение, д-р Христо Пеев – зав. Рентгеново отделение, д-р Пешо Алексиев – рентгенолог, д-р Иван Бараков – рентгенолог, д-р Минка Колева – детски лекар, д-р Ветка Ташевска – детски лекар, д-р Раянов – хирург, Станка Салапатийска, Лиляна Кехайова – м.с., Мария Апостолова – м.с., Ганка Благоева – м.с., Мария Семеновска – м.с., Лучия Попова – м.с., Мария Кирекчиева – м.с., Цветана Христева – м.с., Зелма Ажи – кл. лаборант, Райна Погожева – рентгенов лаборант, Елисавета Джорова – санитар, Славка Гайдаджиева – санитар, Радка Иванова – санитар, Иван Минчев – санитар, Васка Даскалова – санитар, Тинка Аянска – санитар, Георги Зайков – санитар, Мария Бонева – санитар, Стефка Николова – санитар, Иван Боргуджийски – санитар, Катя Горненска – шивачка, Иван Войводов – техник, Асен Попов – готвач, Никола Колев – домакин, Дора Иванова – деловодител. (Двадесет год. ОБ.1973:39-40)

През 1952 г. болницата е разкрита със 75 легла и с откритите вътрешно и хирургично отделение. През 1957 г. болницата функционира общо със 150 легла, от които 60 терапевтични, 60 хирургични, 20 детски и 10 очни, а през 1971 г. леглата са 272. (Ист.спр.:Инв.оп.1)

Със заповед № 1575/13.Х.1953 г. на министъра на здравеопазването двете отделения на болницата са определени за бази за специализация и усъвършенстване на лекарите, както следва:

 1. Вътрешни болести със зав. отделение – д-р Иван Цончев.
 2. Хирургия със зав. отделение – д-р Стефан Стайчев. (Зап.МНЗГ.1953:26)

През 1952 г. поликлиниката на Околийска болница – Пловдив се състои от консултативен вътрешен кабинет, консултативен хирургичен кабинет, рентгенов кабинет. В болницата функционира лаборатория с един лаборант и отговорник завеждащ вътрешно отделение – д-р Иван Цончев, който много бързо разширява лабораторията, увеличава персонала и въвежда необходимите съвременни изследвания.

1952 г. е разкрит аптечен пункт към Околийска болница – Пловдив.

През 1953 г. – детски кабинет и детско отделение с 20 легла и зав. отделение д-р Любомир Алексиев.

1955 г. се въвежда съвременното диетично хранене в болницата.

Гастроентерологичен кабинет поема стомашните и минутираните сондирания. По-късно се въвеждат инструменталните изследвания ректороманоскопия, гастроскопия, лапароскопия . През 1977 г. се въвежда фиброгастроскопията – първи за град Пловдив.

д-р П. Данданов
ак. С. Манолова
През 1956 г. е разкрит АГ кабинет със завеждащ д-р Павел Данданов и ак. Събка Манолова, от 1962 г. той е завеждащ гинекологично отделение.

В болницата се извършват апаратни и функционални изследвания от лекуващите лекари до 1960 г., когато се създава функционален кабинет с отговорник д-р Георги Толедов – ординатор във вътрешно отделение. Този кабинет прераства в мощен сектор за функционални изследвания под ръководството на д-р Михаил Даскалов от 1965 г.

През следващите години продължава разкриването на кабинети – очен, ушен, стоматологичен, неврологичен, физиотерапевтичен, кардиологичен, урологичен, ендокринологичен, фитотерапевтичен и др. (Стоянова, З.1987)

От 1959 г. болницата се преименува като Окръжна болница – Пловдив и получава признание на мощен диагностично-лечебен и методичен център.(Ист.спр.:Инв.оп.1)

В цялостната дейност на болницата се отстояват основните изисквания за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на болните и тяхното ефикасно трудоустрояване.

д-р Иван Станев

За осъществяване на всичко това допринасят главните лекари д-р Георги Иванчев /1952-1954г./, д-р Милка Паунова /1954-1956г./, д-р Стоил Кушев /1956-1961г./, д-р Арсо Арсов /1961-1972г./, д-р Иван Станев /1972-1991г./.

Заместник главни лекари са д-р Михаил Паскалев, д-р Павел Павлов, д-р Никола Дахтеров, д-р Христо Христозов, д-р Борис Дочев, д-р Румен Мишев, д-р Стефка Брайкова, д-р Тодор Кумчев.

Главни медицински сестри: Минка Тунева , Елисавета Шираева , Величка Тонева , Герга Атанасова , Мария Пейчева,Елена Сулинаджиева, Ценка Шекерлетова.(Тридесет год. ОБ.1982)

Съществуват имена, оставили дълбока диря в историята на Окръжна болница, в областта на терапията, функционалната диагностика, педиатрията, хирургията и много други области на медицината.

Хора, отдали живота си на благородната професия чийто жизнен път е белязан от висок професионализъм, морал и творчески плам. За тях е в сила мисълта на холандския лекар д-р Тулп –“Светейки за другите, изгарям сам”. Без мъдростта и опита на големите специалисти, без тях не би имало известната на всички съвременна школа на Окръжна болница – Пловдив.

Д-р Иван Цончев – първият завеждащ вътрешно отделение /1952-1965 г./ Благодарение на неговите амбиции и научна дейност през 1953 г. отделението е признато като база за придобиване на специалност. Автор на монография за лечението на сърдечно-съдова недостатъчност. С множество публикации, кандидат на медицинските науки.

Д-р Ангел Манчев – дългогодишен асистент в ІІІ-та вътрешна клиника на ВМИ – Пловдив. От 1965 до 1976 г. е завеждащ вътрешно отделение – изключителен терапевт и един от създателите на терапевтичната школа в Окръжна болница.

Д-р Георги Толедов – ординатор в болницата през 1959 г и ученик на д-р Ангел Манчев. От 1976-1985 г. – завеждащ вътрешно отделение, с две специалности – вътрешни болести и нефрология. Човек с висока интелигентност, с невероятна духовна мощ – скулптор, цигулар и художник, полиглот, с всестранни и задълбочени медицински познания, с висока самокритичност. Той притежава големи организаторски и педагогически способности, движещ механизъм в изграждането на висококвалифицирани специалисти. Под негово ръководство са въведени много нови и авангардни методики и е един от създателите на цялата сегашна терапевтична школа в Окръжна болница – Пловдив.

Д-р Михаил Даскалов – един от създателите на съвременната функционална диагностика на сърдечно-съдовата, белодробната и ендокринната система. Започва през 1964 г. с кабинет по функционална диагностика и само с един едноканален ЕКГ апарат. В следващите 20 години внедрява и развива многобройни инструментални методики, като през 1980 г. кабинетът прераства в отделение по функционална диагностика. Д-р Даскалов е безотказен и високо компетентен. Не пести време и сили да обучава, да преподава, да ръководи и напътства младите лекари и сестри. Той остава един от пионерите на съвременната сърдечно-съдова диагностика в Пловдив.

Доц. д-р Нисим Калев – завеждащ хирургично отделение от 1969 – 1981 г. Завършва медицина в Рим, Италия през 1940 г.Бил е и главен асистент в І-ва хирургия на ВМИ. Изключителен ерудит, неповторим педагог. Невероятно взискателен към себе си и сътрудниците си. Много фин хирург, с голяма сръчност и голям обем на работа.

Д-р Стоян Пранчев – дългогодишен ординатор в хирургично отделение. Завеждащ отделението от 1981-1983 г. Въвежда едноетажната техника на работа в хирургично отделение, което се използва и до днес.

Д-р Йордан Иванов – хирург от основаването на болницата, с две специалности. Завеждащ на първия урологичен кабинет в болницата.

Д-р Никола Димитров – отдава 19 години от своя живот на децата и детско отделение, като завеждащ отделение и Окръжен педиатър. Неуморно работи за изграждането на младите педиатри в района. Под негово ръководство се откриват детските отделения в Чернозем и Стрелци.

Д-р Динко Демирев – с две специалности – педиатрия и хематология. До 1975 г. асистент в детска клиника – ВМИ Пловдив. Постъпва в Окръжна болница, като завеждащ отделение с много ентусиазъм и големи амбиции, подкрепен от целия колектив. Винаги будещ уважение, сигурност, възхищение. Забележителен, както в лечебно- диагностичния процес, така и в научната дейност. С над 20 публикации в областта на пулмологията, имунологията и основно хематологията. Оформя и създава детските тясноспециализирани кабинети за консултативна помощ в целия окръг.

Д-р Радко Терзиев – завеждащ на първия очен кабинет в Окръжна болница, д-р Томангелов – завеждащ хирургично отделение, д-р Арсо Арсов – главен лекар на болницата до 1972 г., д-р Стою Янев – завеждащ рентгеново отделение, д-р Мартинов – терапевт, д-р Здравка Кунчева – завеждащ клинична лаборатория, д-р Атанас Талаганов – завеждащ рентгеново отделение, д-р Нинко Радивенски – завеждащ ОАРИЛ, д-р Величка Миладинова – зав. І ВО, д-р Павел Данданов – зав. АГО, д-р Иво Илчев – зав. Урологично отделение, д-р Делчо Гюлев – зав. ІІ-ро ВО и още много други отдали живота си на благородната професия. С безкрайно уважение трябва да се поклоним пред всеотдайния и себеотрицателен труд и старание на толкова много лекари, медицински сестри и друг персонал, които вече са прекратили земното си съществуване, но са дали от себе си всичко в името на една благородна кауза.(Маркова,Н.1987)

На 28.05.1975г. е положен основният камък за строителството на нова Окръжна болница – Пловдив. Архитектурният план е изработен от авторски колектив с главен архитект Георги Петрович. От 1984г. здравното заведение се премества в нова база на бул. “България” – 234. Болницата е разположена на обща площ 92 584 кв. м., застроена площ 14 568 кв.м., и разгъната площ 45 500 кв.м. Разкрити са пет вътрешни отделения – ендокринологично – зав.отделение д-р Величка Миладинова, нефрологично – д-р Георги Толедов, гастроентерологично – д-р Георги Попов, кардиологично – д-р Лазар Каварджиков, онкохематологично – д-р Миланка Гяурова; отделение по интензивна терапия – д-р Пенка Цанкова, отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение – д-р Нинко Радивенски, хирургично отделение – д-р Тодор Тотев, урологично отделение – д-р Иво Илчев, отделение по акушерство и гинекология – д-р Павел Данданов, детско отделение – д-р Динко Демирев, неврологично отделение – д-р Ангел Тунев, , отделение за недоносени деца – д-р Константин Колишев , отделение за новородени с интензивен сектор – д-р Атанас Петров ,център по хемодиализа – д-р Георги Лазаров, отделение за здравна информация и програмиране – д-р Николина Конарева. Към поликлиничното звено са разкрити 43 консултативни кабинети. Болницата разполага с клинична лаборатория – завеждащ отд. – д-р Нина Мишелова, рентгеново отделение – д-р Атанас Талаганов, отделение по функционална диагностика – д-р Михаил Даскалов, отделение по физиотерапия и рехабилитация – д-р Асен Пачев, отделение по патоанатомия – д-р Арон Коен, отделение хемотрансфузиология – д-р Сийка Георгиева, микробиологична лаборатория – д-р Магдалена Апостолова, химико-алкохолна лаборатория – Костадин Бахчевански, отделение по съдебна медицина – д-р Христо Пеев и административно-стопанска част.

През 1987 г. болницата разполага с 860 легла.

В този период в лечебното заведение работят над 800 души персонал. Болницата е окръжен консултант и методист.

В следващите години се разширява дейността й.

1990 г. се разкрива ушно и очно отделение.

1997 г. – Акушеро-гинекологичното отделение по стерилитет и инфертилитет се присъединява към болницата.

От 01.12.1998г. се пребазира хирургичен блок на І-ва общинска болница – Пловдив: хирургично отделение, ортопедия и травматология, урологично отделение и част от ОАРИЛ. Това позволява болницата да поеме 15 дни от месеца хирургичната спешност на град Пловдив и региона. Обособяват се като самостоятелни отделения – УНГ и Очно отделение. Терапевтичната, неврологичната и акушеро-гинекологичната помощ е осигурена 24 часа в денонощието. Ситуирането на спешно-приемно отделение на ЦСМП на територията на болницата осигурява бързо и своевременно обслужване на всички пациенти нуждаещи се от медицинска помощ, както и тяхната хоспитализация при необходимост.

На 04.04.2007 г. министърът на здравеопазването проф. д-р Радослав Гайдарски открива тържествено спешното отделение на болницата, което функционира от 01.02.2007 г. До момента на откриването през него са преминали 2700 пациенти. Новото отделение е изцяло реконструирано със средства на лечебното заведение.

От ХІІ 2007 година със заповед на Директора и въз основа на решение на МЗ съществуващия сектор е преобразуван в Ревматологично отделение с 25 легла.

През 2009 г. е създадена катетеризационна лаборатория към Отделението по интензивна терапия.

Специално оборудвана детска стая се открива на 03.06.2010 г. към Отделението за новородени и недоносени деца на болница “Пловдив”. “Стаята за майката и бебето” е предназначена за престой на родилки и техните бебета след раждането.

От 24.08.2000г. болницата функционира като акционерно дружество и носи името “Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД.

Лечебното заведение се управлява от Съвет на директорите.

В изпълнение на Наредба №1/2000г. на МЗ през август 2001г. е проведена акредитация на болницата за цялостната медицинска дейност на институцията и на отделните видове медицински дейности. Крайната оценка присъдена от Висшия акредитационен съвет е “Отличен” с пет звезди за три години.

От февруари 2012 г. болницата получава акредитационна оценка – “Отличен” за 5 години.

“МБАЛ-Пловдив” АД се състои от четири функционално обособени структурни блока:

Диагностично-консултативен блок с представени приемно-диагностични кабинети, представляващи всички профили на стационарните отделения и диагностични звена;
Стационарен блок;
Административно-стопански блок;
Болнична аптека.
Болницата гарантира своевременност и достъпност на медицинската помощ в съответствие с изискванията на добрата клинична практика.

Основно изискване в дейността на “МБАЛ – Пловдив” АД е високия професионализъм на служителите й.

През целия този период болницата се утвърждава като лечебно заведение, обезпечено със съвременна медицинска техника и оборудване, което осигурява приложението на съвременни техники за диагностика и лечение.

Наред с лечебната работа лекарите в болницата се занимават и с научна работа, участие в симпозиуми и конгреси с научна доклади, публикации в медицински списания и др.

Лекари със защитени научни степени са: д-р Иван Цончев, д-р Стойчо Янев, д-р Кирил Симеонов, д-р Димитър Бакърджиев, доц. Нисим Калев, д-р Борис Дочев, доц. Иван Василев, д-р Тодор Тотев, д-р Николай Белев, д-р Николина Конарева, д-р Анеса Георгиева, доц. Андрей Танев, д-р Райна Ангелова, доц. д-р Илия Баташки, доц. д-р Г. Йорданов, д-р Димитър Шишков, д-р Димитър Матеев, д-р Иван Мануков.

Непрекъснато се усъвършенства квалификацията на работещите в лечебното заведение.

Организирани са четири научно-практически конференции:

1973г. – по случай 20 години от основаването на болницата;
1977г. – по случай 25 години
1982г. – по случай 30 години
1987г. – по случай 35 години
2007 г. – по случай 55 години.

РЪКОВОДСТВО НА БОЛНИЦАТА В ПЕРИОДА 1984 – 2012 г.

РЪКОВОДИТЕЛИ

 • д-р Иван Минков Станев
 • д-р Глинка Димов Комитов
 • д-р Янка Тилчева Георгиева
 • д-р Илия Атанасов Баташки
 • д-р Никола Димитров Измирлиев
 • д-р Георги Спасов Кръстев
 • д-р Евгений Михайлов Стателов
 • доц. д-р Георги Йорданов Йорданов
 • д-р Аргир Василев Аргиров
 • Д-р Борис Александров Дочев
 • Д-р Петър Николов Криворов
 • Д-р Дойчин Христов Бояджиев
 • Д-р Жеко Георгиев Фотев
 • Д-р Нина Здравкова Маркова
 • Д-р Аргир Василев Аргиров
 • Д-р Илия Атанасов Баташки
 • Д-р Емил Викторов Караиванов
 • Д-р Гинка Атанасова Стоянова

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

 • Димитър Димитров Вълев – АСЧ
 • Атанас Борисов Гавраилов – Зав. АСЧ
 • Д-р Глинка Димов Комитов
 • Лазар Христов Кузев
 • Господин Пенев Халачев
 • Стоян Митрошинов Каменов
 • Валя Христева Якимова
 • Антонина Славова Славова

ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

 • М.с. Ценка Атанасова Шекерлетова
 • М.с. Маргарита Станимирова Шиварова
 • М.с. Елена Димитрова Симеонова

В годините на своето 60 годишно развитие болницата си остава стожер на здравеопазването в област Пловдив, чийто колектив с достойнство и удовлетворение може да отговори на изискванията и превратности на времето и да задоволи потребностите от медицинска помощ на населението.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Двадесет години Окръжна болница – Пловдив 1952-1972: Рез. на докл.: 11-12 май 1973 г./ МА – МФ ІІ болн. База. Пловдив, 1973.
Заповед № 1575/13.Х.1953.// Сл.бюл. на МНЗСГ, ІІІ, 1953, № 14, с.26.
Историческа справка на Първостепенна Окръжна болница – Пловдив. – Окр.Държ.Архив – Пловдив, фонд №1424, инв.опис № 1.
Лични дела на служителите на болницата
Маркова, Нина. Слово по случай 45-годишнината на Околийска – Окръжна болница – Пловдив: [Ръкопис], 1987.
Отчетен доклад за 2000 г. на МБАЛ “Пловдив” АД, 2000.
Станев, Иван. По-важни моменти от развитието на Окръжна болница: [ Ръкопис], 1996.
Стателов, Евгений. Слово по случай 50-тата годишнина на Окръжна болница: [Ръкопис], 2002.
Стоянова, Зора. Доклад по случай 45-годишнината на Околийска – Окръжна болница – Пловдив: [Ръкопис], 1987.
Тридесет години Първостепенна Окръжна Клинична болница – Пловдив 1952-1982. Фотоалбум. Пловдив, 1982.

Съставил:
Библиограф-информатор: В. Зайкова