Една секция ще бъде разкрита на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в „УМБАЛ-Пловдив“. 29 гласоподаватели са заявили желанието да упражнят правото си – лежащоболни, които остават на лечение и в неделя, и дежурен персонал.

Секцията ще бъда разположена по традиция в заседателната зала, която се намира на първия етаж в болницата. Там ще бъде поставена машината за гласуване и от 7 ч. избирателите ще могат да участват в изборите. Персоналът ще оказва пълно съдействие на пациентите, за да стигнат до секцията, увериха от ръководството. И добавиха, че вотът ще премине при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.Една секция ще бъде разкрита на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в „УМБАЛ-Пловдив“. 29 гласоподаватели са заявили желанието да упражнят правото си – лежащоболни, които остават на лечение и в неделя, и дежурен персонал.

Секцията ще бъда разположена по традиция в заседателната зала, която се намира на първия етаж в болницата. Там ще бъде поставена машината за гласуване и от 7 ч. избирателите ще могат да участват в изборите. Персоналът ще оказва пълно съдействие на пациентите, за да стигнат до секцията, увериха от ръководството. И добавиха, че вотът ще премине при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.