Отделение по нефрология

Ендокринологично отделение е създадено през 1986 г. Отделението е стационирано на 13-тия етаж.

В отделението се лекуват болни с:

– Захарен диабет – пациенти с остри и хронични усложнения на диабета, както и пациенти, нуждаещи се от корекция на провежданото лечение.

– Болести на щитовидната жлеза – неуточнени заболявания на щитовидната жлеза, болни с хипотиреоидизъм и тиреотоксикоза – тежки клинични форми, хронични и усложнени състояния, с очна и сърдечно-съдова симптоматика, болни нуждаещи се от предоперативна подготовка и оценка на състоянието на щитовидната жлеза.

В отделението се извършва ехографско изследване на щитовидната жлеза. Към отделението е разкрит център за обучение на диабетно болни, в който се извършват и консултации със специалист, относно диабетни усложнения.

Обучават се специализанти по ендокринология. Лекарският състав е представен от квалифицирани лекари със специалност по Вътрешни болести и Ендокринология.

Базата на МБАЛ – Пловдив АД с наличните структури осигуряват съвременна диагностика и лечение на ендокринните заболявания.

Болните се приемат през цялото денонощие – спешен и планов прием, съобразно с изискванията на НЗОК – по клинични пътеки и срещу заплащане.

Началник отделение по ендокринология и болести на обмяната на вищиствата д-р Станимира Станчева – Василева

032 905 428

Нач. отделение

032 906 187

Лекари

032 906 188

Ст. Мед. Сестра