СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ

Председателд-р Катя Попова

Зам.председател: Костадин Атанасов

Изп. директорд-р Динчо Генев

РЪКОВОДСТВО НА УМБАЛ

д-р Динчо Генев

д-р Динчо Генев

Изпълнителен Директор на УМБАЛ "Пловдив" АД Пловдив

д-р Валерия Петрова

д-р Валерия Петрова

Зам. директор организация на УМБАЛ "Пловдив" АД Пловдив

Елена Симеонова

Елена Симеонова

Главна медицинска сестра на УМБАЛ "Пловдив" АД Пловдив