Управление

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УМБАЛ

Председател: Костадин Атанасов

Зам.председател: д-р Катя Попова

Изп. директор: д-р Динчо Генев

РЪКОВОДСТВО НА УМБАЛ

д-р Динчо Генев

Изпълнителен Директор
на УМБАЛ „Пловдив“ АД Пловдив

д-р Валерия Петрова

Зам. директор, организация
на УМБАЛ „Пловдив“ АД

Елена Симеонова

Главна медицинска сестра
на УМБАЛ „Пловдив“ АД